ÉSZAKI TÁMPONT

Történeteinktől jobb lesz a világ.

Kapcsolat

ÉSZAKI TÁMPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

 

Általános információk

              

Kapcsolattartók

Telefon: +36-1-280-1677 

E-mail: eszakitampont@gmail.com

Cím: 1196 Budapest Zalaegerszeg u. 117.

Bank: 11600006-00000000-35916075

Adószám: 18085019-1-43

Szervezet nyilvántartási szám: 
01-02-0007440

Filmelőállítói regisztrációs szám: NFM/2218/2017 

 Elnök: Tóth Bálint

Telefon: +3670-365-7245

E-mail: toth.balint@eszakitampont.hu

 

Irodavezető: Berkei Éva

Telefon: +3620-364-9516

E-mail: berkei.eva@eszakitampont.hu

 

Egyéb szervezeti adatok

  • Bejegyzés pontos dátuma: 1997. 03. 04. 
  • Közhasznúvá válás éve: 2016. 04. 15.
  • Társadalombiztosítási azonosító jel: folyamatban
  • Társadalombiztosítási folyószámla száma: folyamatban
  • Nyilvántartást vezető bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
  • KSH statisztikai számjel: 18085019 9499 529 01

Ügyfélszolgálat 

AppyCentrum  Budapest, Nyugati tér 1, 1066

Csak előzetesen telefonon vagy e-mailben egyeztetett időpontban tudjuk Partnereinket fogadni, ennek hiányában a portaszolgálat nem engedélyezi a belépést. 

 

Székhely

Budapest Zalaegerszeg utca 117, 1196

 

 

Panaszkezelési Szabályzat

Az alábbiak szerint biztosítunk lehetőséget információ kérésre, illetve panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Információnyújtás rendje, módozatai

Tevékenységünkkel kapcsolatosan információkat kérhet az alábbi csatornákon keresztül:

  • E-mail: eszakitampont@gmail.com
  • Telefonon: +3670-365-7245
  • Személyes ügyfélszolgálaton keresztüli panaszbejelentésre előzetesen telefonon egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget. Cím: Budapest, Nyugati tér 1, 1066


Az ügyfelek jogai:
A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni és joga van kérni adatainak bizalmas kezelését.

 

Panasztételi csatornák:
Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszokat csak írásban fogadunk el. Panaszát a panaszbejelentő űrlap kitöltésével juttathatja el hozzánk. A panaszbejelentű űrlap ide kattintva érhető el. 
A panaszokat, reklamációkat lehetőség szerint a panasz alapjául szolgáló ok keletkezése, ill. annak tudomásra jutását követően maximum két héten belül kell benyújtani.

 

A panaszok regisztrációjának módja:
A beérkezett panaszokat szervezetünk panaszkezelési nyilvántartásban regisztrálja. A panaszokról és azok kezeléséről szervezetünk évente panaszkezelési beszámolót készít, amelyet minőségbiztosítás céljából továbbít a Civil Iránytű Alapítvány részére is.

 

A panaszok kivizsgálásának folyamata:
A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Egyesület elnöke dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az Egyesület Elnökségét és/vagy Felügyelő Bizottságát.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell. Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót illetve mindezt rögzíteni kell a panaszkezelési nyilvántartásban.

 

Panasz visszajelzés módja, ideje:
A panasz regisztrációját követő lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül a panaszost írásban tájékoztatjuk a szervezet álláspontjáról. Amennyiben a panasz kivizsgálása ennél több időt vesz igénybe, a panaszost 15 napon belül erről is írásban tájékoztatni kell, majd a kivázsgálást követően új tájékoztatást kell küldeni írásban a panaszosnak.

Panaszkezelési űrlap elérhetősége: https://forms.gle/HjXV9EPZ8yqTfaVB6 

eszaki_tampont_logo_2022_rgb_kicsi.pngALAPÍTVA 1996

APPY PATRNEREK VAGYUNK

appy_logo_new.png

2022-től tagja vagyunk az Appy Közösségnek.

Etikus adománygyűjtők vagyunk

 easzlogo400px.png

2023-tól tagja vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályózó Testületének.

Adatkezelési tájékoztató

Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.
A részletes tájékoztató elérhető ide kattintva.

ÁTLÁTHATÓSÁG

Az átláthatóság érdekében az Északi Támpont Egyesület az Országos Bírósági Hivatal honlapján és átláthatósági dokumentumok oldalán keresztül is elérhetővé teszi az "egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény" és a kapcsolódó "a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) kormány rendelet" alapján elkészítendő éves beszámolóit valamint egyéb nyilvános dokumentumait.

JOGI NYILATKOZAT

© Északi Támpont Közhasznú Egyesület Minden, az eszakitampont.hu weboldalon található tartalom az Északi Támpont Egyesület vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül. A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak az Északi Támpont kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. 

IMPRESSZUM

Cím: 1196 Budapest Zalaegerszeg utca 117.
Telefon: 36 70 365 7245
E-mail: eszakitampont@gmail.com
Internet: eszakitampont.hu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság
Nyilvántartásiszám: 01-02-0007440
Adószám: 18085019-1-43
Filmelőállítói reg. szám: NFM/2218/2017 
Felelős szerkesztő: Tóth Bálint
Tárhelyszolgáltató: Blog.hu

süti beállítások módosítása